Wytyczne instalacyjne do montażu Fibaro

Wytyczne do instalacji i okablowania


1. OGRZEWANIE:


1. Czujniki temperatury zostaną zamontowane w puszkach pod łącznikami oświetlenia. Pod
włącznikami wskazanymi pod czujniki wymagane jest zaprojektowanie puszek z kieszeniami czyli
z miejscem na dodatkową elektronikę (np. Simet SE2x60). Do czujników temperatury należy
doprowadzić przewód teletechniczny (np. YTDy co najmniej 4x0,5mm) Przewody z czujników
powinny zbiegać się w jednym miejscu (np. w okolicy głównej rozdzielni) W to miejsce należy
doprowadzić również stałe zasilanie 230V i przewidzieć montaż natynkowej obudowy 300x300
mm.


2. Czujniki służą tylko do pomiaru temperatury w strefie grzewczej (pomieszczeniu) a możliwość
sterowania ogrzewaniem tzn. sterowania komfortem cieplnym (ustawiania temperatury) w
pomieszczeniach jest dostępna z poziomu każdego urządzenia mobilnego. System nie steruje
parametrami źródła ciepła (piecem gazowym, pompą ciepła etc.).


3. Do każdego z rozdzielaczy ogrzewania podłogowego należy doprowadzić stałe zasilanie 230V.


4. Siłowników do sterowania ogrzewaniem powinny być zasilane 230V, bezprądowo zamknięte (Normal Close)


2. ROLETY/ ŻALUZJE:


1. Do sterowania rolet należy zaprojektować silniki sterowane fazowo, 4 przewodowe, bez
dodatkowych sterowników radiowych oraz przekaźników podtrzymujących stan.


2. Do ściennego sterowania można zastosować dowolne klawisze roletowe, monostabilne. W
przypadku rezygnacji ze ściennych klawiszy roletowych należy zgłosić ten fakt odpowiednio
wcześniej. Wymagane będzie wtedy dodatkowe miejsce w rozdzielni elektrycznej (2 moduły „S”
na jedną roletę) oraz poprowadzenie przewodów z rolet bezpośrednio do rozdzielni.


3. Nie jest wymagany dodatkowy obwód okablowania do realizacji „centralnego przycisku”.
Wystarczy do puszek pod przyciski rolet doprowadzić stałe zasilanie 230V


4. Moduł FIBARO obsługuje zarówno krańcówki mechaniczne jak i elektroniczne.

3. OŚWIETLENIE:


1. Moduły dopuszkowe FIBARO do sterowania oświetleniem będą montowane w puszkach pod
włącznikiem danego obwodu. Wymagania dotyczące puszek instalacyjnych: patrz pkt. 4.


2. Obwody oświetleniowe 230V (lampy wiszące, plafony, kinkiety, żyrandole, halogenki etc.)
którymi Inwestor chce sterować ściemniając lub rozjaśniając światło powinny być przystosowane
do takiej funkcji (na obudowie lub opakowaniu symbol „Dimmable”


3. Obwody oświetleniowe LED (paski, listwy, dekory) należy przygotować następująco:
1. jeżeli Inwestor chce aby były ściemniane: od przycisku ściennego do transformatora
należy poprowadzić przewód teletechniczny minimum 6 żyłowy (np. UTP 4x2x0,5). Należy
tak przewidzieć miejsce montażu transformatora aby była możliwość rewizji i wymiany. Do
transformatora doprowadzić stałe napięcie 230V. Moduł FIBARO RGBW do obsługi taśmy
LED lub LED RGB/RGBW zostanie zamontowany na wyjściu transformatora. Taśma
zostanie podłączona do modułu FIBARO RGBW. Do modułu zostanie także podłączony
wspomniany przewód niskoprądowy do sterowania oświetleniem.
2. jeżeli Inwestor nie chce aby były ściemniane: podłączyć standardowo przycisk na 230V
który włącza lub wyłącza transformator, taśma podłączona bezpośrednio do
transformatora. Moduł FIBARO zostanie zamontowany w puszce pod klawiszem i system
pozwoli na zdalne sterowanie w trybie włącz/wyłącz (bez sterowania jasności)

4. PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE:


1. Jeżeli w zespole łączników znajduje się już puszka z kieszenią (patrz pkt 1.1) to wystarczy to na
montaż modułu FIBARO. Jeżeli w którymś zespole włączników takiej puszki nie ma to należy ją
tam zamontować. Zasadą jest aby przy ramkach pojedynczych, podwójnych i potrójnych co
najmniej jedna puszka była z kieszenią, przy ramkach na cztery i pięć puszek co najmniej dwie
puszki powinny być z kieszenią. Pozostałe puszki standardowe tj. o głębokości minimum 60mm