Centrala PPOŻ - Sygnalizacja Pożaru

Centrale PPOŻ

Centrale sygnalizacji pożaru to urządzenia odpowiedzialne za wykrywanie źródła pożaru w budynku. Za pomocą wbudowanych przekaźników, centrala pożarowa przekazuje sygnał do urządzenia alarmującego, który informuje mieszkańców lub pracowników firmy o możliwym pożarze. Systemy przeciwpożarowe montuje się głównie w miejscach, która są najbardziej narażone na powstanie pożaru. Najczęściej są to pomieszczenia kuchenne, miejsca przy instalacji gazowej oraz kominku. Zaletą montażu sygnalizacji pożarowej jest bezpieczeństwo i ochrona przed niekontrolowanym powstaniem i rozszerzeniem pożaru w budynku.

4 Produkty


1 - 4 produktów